Tālr.: 67339190

Kas var saņemt pakalpojumu
Dienas centra mērķauditorija ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma. Netiešā mērķauditorija: klientu piederīgie.

Kā var saņemt pakalpojumu
Jums jādodas uz Jūsu dzīvesvietai tuvāk esošo Rīgas Sociālā dienesta (RSD) teritoriālo centru. RSD Tevi uzklausīs sociālais darbinieks. Viņam Tu izstāstīsi par savu problēmām un vajadzībām. Uzrakstīsi iesniegumu, ka vēlies saņemt dienas centra pakalpojumu. Sociālais darbinieks izvērtēs vajadzību pēc dienas aprūpes centra pakalpojumiem un pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu Rīgas pašvaldības un valsts apmaksātu dienas centra pakalpojumu
Rīgas Sociālais dienests pieņemot lēmumu sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumu sazināsies ar mums. Sagatavos un iesniegs nepieciešamos dokumentus pakalpojuma saņemšanai:


Klients pirms dokumentācijas noformēšanas un pakalpojuma saņemšanas DAC „Saulessvece” var pavadīt vienu informācijas – adaptācijas dienu.

Maksa par pakalpojumu
Atbilstošās mērķa grupas klientiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīgas pašvaldība DAC pakalpojums ir bezmaksas. Saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu dienas centra pakalpojumu finansē RD Labklājības departaments un Labklājības ministrija.

Mūsu kontaktinformācija
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saulessvece”
Laktas iela 8, k-1, Rīga, LV-1013
Tālrunis: sociālais darbinieks 67339265
E-pasts:  svjp@apollo.lv