Tālr.: 67339190

Melānija Grundšteina – Gruzdiņa 

Melānija Grundšteina–Gruzdiņa

Direktore
t: 67339265
info@svjp.lv 

Rita Šterna

Rita Šterna

Galvenā grāmatvede
t: 67339190
gramatvediba@svjp.lv 

Māris Sirmulis

Māris Sirmulis

Projektu koordinators
Humānās palīdzības centrs "Rīga"
t: 26039913; 67339265
maris.sirmulis@svjp.lv 

Ilze Jankovska

Aprūpe mājās nodaļas vadītāja 
t: 67378942
aprupe@svjp.lv 

Ieva Blaua 

DAC „Saulessvece” sociālā rehabilitētāja
t: 67339265
ieva.blaua@svjp.lv

 

Mārīte Klenovska

Dienas aprūpec centra"Saulessvece" 
sociālā darbiniece
t: 67339265
info@svjp.lv

 

Ieva Grundšteina

Jauniešu un brīvprātīgā darba programmu vadītāja
t: 67339190
info@svjp.lv