Tālr.: 67339190

PAPILDPASĀKUMU TEMATISKAIS PLĀNS 2016. GADAM

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros sākot no 05.05.2015. saviem klientiem piedāvā sekojošus papildpasākumus:

Papildpasākums

Norises vieta

Norises laiks

Papildus informācija 

Konsultācijas,
individuāls darbs

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā 

Pirmdienās,
Trešdienās,
Piektdienās 
10:00 - 15:00 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām 
saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai 
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem. 

Konsultācijas, 
individuāls darbs

Ganību dambis 17A, k-3, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā

 Otrdienās,
Ceturtdienās,
12:00 - 15:00 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām 
saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem. 

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 20.01.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 17.02.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

09.03.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Praktiska nodarbība
"Kā lēti, veselīgi un 
garšīgi pagatavot maltīti I"

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 27.05.2016.
plkst. 17:00 

Praktiska nodarbība par to kā 
ierobežota budžeta apstākļos prasmīgi un 
ievērojot sabalansēta uztura principus 
pagatavot gardu maltīti.

Praktiska nodarbība
"Kā lēti, veselīgi un 
garšīgi pagatavot maltīti II"

 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

 10.06.2016.
plkst. 17:00 

Praktiska nodarbība par to kā
ierobežota budžeta apstākļos prasmīgi un
ievērojot sabalansēta uztura principus
pagatavot gardu maltīti. 

 Izglītojoša nodarbība
"Mana budžeta plānošana I"

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 17.06.2016.
plkst. 17:00 

Izglītojoša nodarbība diskusiju un pārrunu veidā, 
lai nodarbības apmeklētāji apgūtu prasmi plānot 
savus materiālos līdzekļus visām savām vajadzībām.

 Izglītojoša nodarbība
"Mana budžeta plānošana II" 

 Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

 29.06.2016.
plkst. 17:00 

Izglītojoša nodarbība diskusiju un pārrunu veidā,
lai nodarbības apmeklētāji apgūtu prasmi plānot
savus materiālos līdzekļus visām savām vajadzībām. 

Izglītojoša nodarbība 
"Mana budžeta plānošana III"  

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  
Nodarbība nenotiks !!! 

15.07.2016.
plkst. 17:00 

Izglītojoša nodarbība diskusiju un pārrunu veidā,
lai nodarbības apmeklētāji apgūt prasmi plānot
savus materiālos līdzekļus visām savām vajadzībām. 

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC „Saulessvece” telpās 

12.08.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība 
„Dzīves skola II”

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

19.08.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša
nodarbība 
"Dzīves skola III" 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

26.08.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša 
nodarbība
„Dzīves skola I” 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

04.11.2016.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
"Dzīves skola II" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC „Saulessvece” telpās 

11.11.2016.
plkst. 17:00

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša 
nodarbība
"Dzīves skola III"

 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC „Saulessvece” telpās 

 25.11.2016.
plkst. 17:00 

 Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Praktiska nodarbība
"Kā lēti, veselīgi un 
garšīgi pagatavot maltīti"

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

16.12.2016.
plkst. 17:00 

Prakstiska nodarbība par to kā
ierobežota budžeta apstākļos prasmīgi un 
ievērojot sabalansēta uztura principus 
pagatavot gardu maltīti.

 

Uz nodarbību lūdzam pieteikties iepriekš !!!
Nodarbībās tiks nodrošināts uz brīvprātības principiem vērsts apmeklējums.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 67339190