Tālr.: 67339190

PAPILDPASĀKUMU TEMATISKAIS PLĀNS 2018. GADAM

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros piedāvā sekojošus papildpasākumus:

Papildpasākums

Norises vieta

Norises laiks

Papildus informācija 

Konsultācijas,
individuāls darbs

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā 

Pirmdienās,
Trešdienās,
Piektdienās 
10:00 - 15:00 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām 
saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai 
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem. 

Konsultācijas, 
individuāls darbs

Ganību dambis 17A, k-3, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā

 Otrdienās,
Ceturtdienās,
12:00 - 15:00 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām 
saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem. 

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 18.01.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola II" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 20.02.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola III" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

14.03.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli izglītojoša nodarbība
"Dzīves skola II"

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 25.04.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola III" 
Līgo svētku noskaņās

 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

 20.06.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola I" 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

 11.07.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola II" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC „Saulessvece” telpās 

15.08.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība 
„Dzīves skola III”

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

12.09.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša
nodarbība 
"Dzīves skola III" 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās  

17.10.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša 
nodarbība
„Dzīves skola I” 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā
DAC "Saulessvece" telpās 

14.11.2018.
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
"Dzīves skola II" 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
DAC „Saulessvece” telpās 

19.12.2018.
plkst. 17:00

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

 

Uz nodarbību lūdzam pieteikties iepriekš !!!
Nodarbībās tiks nodrošināts uz brīvprātības principiem vērsts apmeklējums.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 67339190