Tālr.: 67339190

PAPILDPASĀKUMU TEMATISKAIS PLĀNS 2019. GADAM

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros piedāvā sekojošus papildpasākumus:

PAPILDPASĀKUMU TEMATISKAIS PLĀNS 2019. GADAM

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros piedāvā sekojošus papildpasākumus:

Papildpasākums

Norises vieta

 

Norises laiks

 

Papildus informācija

 

Konsultācijas,
individuāls darbs

 

 

 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā 

 

 

Pirmdienās,
Trešdienās,
Piektdienās 
10:00 - 15:00 

 

 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām  saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai 
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem.

 

 

Konsultācijas,
individuāls darbs

 Laktas ielā 8, k-1, Rīgā
Atbalsta komplektu izdales vietā 

Otrdienās,
Ceturtdienās,
12:00 - 15:00 

Informācijas sniegšana par papildus iespējām  saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai 
vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, 
izglītības iespējām u.c. svarīgiem sadzīves jautājumiem.   

 

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola " 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā

15.02.2019
plkst. 14:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola " 

Zandartu ielā 2a, Vecmīlgrāvī
DAC "Ozolaine" telpās 

22.03.2019
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola " 

Laktas iela 8, k-1, Rīgā

17.05.2019
plkst. 14:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
„Dzīves skola " 

Ganību dambī 17a, k-3 

 20.06.2019
plkst. 13:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība 
„Dzīves skola ”

Laktas iela 8, k-1, Rīgā

16.08.2019
plkst. 14:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša
nodarbība 
"Dzīves skola " 

Ganību dambī 17a, k-3 

19.09.2019
plkst. 13:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
"Dzīves skola " 

Laktas ielā 8, k-1, Rīgā

15.11.2019
plkst.  14:00

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)

Neformāli - izglītojoša nodarbība
"Dzīves skola " 

Zandartu ielā 2a, Vecmīlgrāvī
DAC "Ozolaine" telpās 

20.12.2019
plkst. 17:00 

Nodarbības ietvaros tiks sniegts izglītojošs atbalsts 
sadzīves pamatprasmju apguvē 
(ēst gatavošana, veļas mazgāšana, 
mājokļa uzkopšana, bērnu aprūpe, 
naudas menedžments u.c.)Uz nodarbību lūdzam pieteikties iepriekš !!!
Nodarbībās tiks nodrošināts uz brīvprātības principiem vērsts apmeklējums.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 67339190