Tālr.: 67339190

Biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” tika dibināta 1993. gada 8. martā, kaut gan faktiski Johanniter birojs Rīgā sāka darboties no 1991. gada pavasara. Pēc Padomju sistēmas sabrukuma daudziem cilvēkiem bija nepieciešama palīdzība. Bezdarbs un ekonomiskā krīze radīja bezpalīdzības sajūtu sabiedrības lielākajā daļā.
Johanniter Unfall – Hilfe (Vācija, Hamburga) pārstāvji jau no 1990. gada sākuma meklēja veidu, kā palīdzēt trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem.
Sekojot organizācijas uzstādītajai misijai, sākot ar pirmo darbības gadu tika likti pamati veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai ar Johanniter Unfall-Hilfe (Vācija, Hamburga) un citām nevalstiskajām, valsts un pašvadību organizācijām Latvijā palīdzības nodrošināšanai cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā sitūcijā.

2013. gads Biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” atzīmē savas darbības uzsākšanas 20 gadu jubileju.

2012. gads Tiek noslēgts sadarbības līgums ar VSIA „Paula Sradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu” par pacientu pārvadājumu nodrošināšanu slimnīcas vajadzībām.

2011. gads Sadarbībā ar fondu „Ziedot.lv” un „Eko Rīga” TC „Spice” tiek atvērta „Palīdzības siena” – ērta vieta, kur ziedot apģērbu un apavus.

Tiek atvērta zupas virtuve Cesvainē.

2009. gads Tiek atvērta zupas virtuve Ērgļos.

2008. gads Iegūstam sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

2007. gads Tiek atvērts dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saulessvece”.

2005. gads Darbu uzsāk Jauniešu iniciatīvu centrs un brīvprātīgā darba sektors.

2004. gads Darbu sāk aprūpes mājās nodaļa.

2003. gads Par direktori sāk strādāt Melānija Grundšteina – Gruzdiņa. Mūsdienīgas zināšanas sociālajā jomā, uzņēmība un entuziasms ļauj pievērsties labdarības un sociālo pakalpojumu apzināšanā un pilnveidošanā. Par biedrības prezidenti tiek ievēlēta Aina Poiša.

2000. gads Tiek noslēgts līgums ar Rīgas domes Labklājības departamentu par specializētā transporta pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

1996. gads Eiropas Savienības Phare programmas ietvaros sākam sniegt specializētā transporta pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

1995. gads Sadarbībā ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgajiem arī citviet Latvijas reģionos tiek atvērti humānās palīdzības un medikamentu sadales punkti. Tiek sniegta palīdzība slimnīcām, pansionātiem, bērnu un bāreņu namiem, bērnu dārziem u.c.

1993. gads Notiek organizācijas dibināšanas sapulce, kurā tiek pieņemts lēmums dibināt biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība”, tiek apstiprināti statūti, par organizācijas prezidentu tiek ievēlēts Ivars Krastiņš.

1992. gads Tiek uzsākta pirmās neatliekamās palīdzības apmācība. Rīgā ierodas pārstāvji no Berlīnes. Pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā tiek apmācīti 9 medicīnas studenti.
Zupas virtuves atvēršana Rīgā.

1991. gads Izpētes vizītē no Hamburgas ierodas Florians Harms, lai izzinātu, kur un kādās jomās Latvijā būtu nepieciešama steidzama palīdzība.

Darbu sāk Johanniter birojs Rīgā. 12.03.1991. Latvijā tiek nogādāta pirmā humānās palīdzības krava ar apģērbiem, apaviem, medikamentiem un pārsienamajiem materiāliem.
Jūlijā tiek piegādāts lielākais humānās palīdzības sūtījums no Vācijas.