Mācību centrs “Socio”

Māris Sirmulis
Laktas iela 8, k-1, Rīga LV-1013 📌 karte
✆ 67339190
svjp@apollo.lv

Mācību centrs nodrošina izglītības programmu īstenošanu sociālās palīdzības un veselības aprūpes jomās strādājošajiem. Tiek organizēti dažādi tematiskie semināri un konferences.