Тел.: 67339190

Aina Poiša

Biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” ir atvērta jauniem izaicinājumiem, radošiem cilvēkiem un jaunām idejām, kas spēj nodrošināt visaugstāko kvalitāti ikvienā tās darbības jomā. 
Mūsu vērtības ir mūsu domu un rīcības atskaites punkts. Tās ir pamats mūsu tradīcijām, gan centieniem veidot ilgtspējīgu pasauli. Tikai paliekot uzticīgi mūsu vērtībām un nākotnes vīzijai, mēs spēsim būt veiksmīgi ilgtermiņā. 
Man ļoti tuvai ir doma, ka katrā cilvēkā mīt Dievs. Dievišķā atspulgs cilvēkā piešķir katram neatņemamu cieņu. Lielākais, ko varam darīt savā dzīves laikā, ir kļūt viens otram par gaismu un dzīves drošību, piedzīvojam gan līdzcietību un cietsirdību, gan dāsnumu, gan mīlestību un naidu. Lai arī kas tas nebūtu, mēs esam ceļā. Viss, kas ir bijis, veido mūsu pašreizējo dzīvi, bet no tā, ko darām šodien, atkarīga rītdiena.
Mūsu organizācija sniedz ne tikai atbalstu un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un neierastā situācijā, bet arī nodrošina plašu sociālo pakalpojumu klāstu, izglītošanu un jauniešu dzīves aktivitātes. Pakalpojumus, kuri šodien ir ļoti vajadzīgi sabiedrībai un Latvijas valstij kopumā.
Ja Jums interesē palīdzēt cilvēkiem, kā arī Jūs vēlaties kļūt brīvprātīgais vai algots darbinieks nozarēs, kas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, ir vērts pievienoties mūsu darbinieku un brīvprātīgo pulkam, lai nenogurstoši palīdzētu līdzcilvēkiem

Biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība”
prezidente
Aina Poiša